• هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

سؤالات متداول

آیا در صورتی که کالا ایراد داشته باشد هزینه ارسال برگشت کالا به عهده خریدار است؟

پس از سه الی هفت روز کاری بعد از تحویل کالای مرجوعی و بررسی سلامت کالا روند بازگشت کالا آغاز خواهد شد و از واحد مالی مسئول مربوطه با خریدار تماس گرفته و هزینه برگردانده میشود.

در چه شرایطی میتوان کالای خریداری شده را مرجوع کرد؟

پس از سه الی هفت روز کاری بعد از تحویل کالای مرجوعی و بررسی سلامت کالا روند بازگشت کالا آغاز خواهد شد و از واحد مالی مسئول مربوطه با خریدار تماس گرفته و هزینه برگردانده میشود.

چه مدت بعد از مرجوع کالا هزینه به حساب خریدار باز میگردد؟

پس از سه الی هفت روز کاری بعد از تحویل کالای مرجوعی و بررسی سلامت کالا روند بازگشت کالا آغاز خواهد شد و از واحد مالی مسئول مربوطه با خریدار تماس گرفته و هزینه برگردانده میشود.